start
wystawy
info
1 minuta
Animozje'08
kontakt
Gruba Najgorsza
Celem wystawy „eco homo” jest ukazanie współczesnego człowieka w otaczającym go ekologicznym na pozór świecie. Problem ekologii jest przedstawiony dwuznacznie.
Z jednej strony jest człowiek i jego rosnąca świadomość, tak bardzo dziś medialnie promowanej,
ochrony środowiska naturalnego.
Pytanie tylko czy człowiek wiedząc to, coś zmienia, czy tak naprawdę jest świadomy?
Z drugiej strony człowiek staje się ofiarą ekologicznego świata, świata, w którym jesteśmy atakowani oraz krytykowani na każdym kroku, z każdej strony, przez najróżniejsze środki perswazji medialnej,za to jak wyrzucamy śmieci, jjakiego używamy papieru toaletowego, jaki mamy samochód. Bycie ekologicznym stało się czymś modnym,
czymś na pokaz, ale czy tak naprawdę rozumiemy, co znaczy termin ekologia, co oznacza żyć ekologicznie.

Tytuł wystawy ma znaczenie symboliczne, w którym to zamiast przedstawiania ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej jak to jest w przypadku klasycznego motywu ecce homo, GN przedstawia Ziemię kontekście współczesnej paranoi.
strona grupy>
http://www.gnoje.com/
<<< wystawa następna <<<
>>> wystawa poprzednia >>>