W sezonie zimowym
czynna codziennie
od 11.00 do 18.00
prócz poniedziałków
S T A R T
18.02.2010
E N D
28.03.2010